Sauce

1-10012
LKK BLACK BEAN SAUCE (8oz)
226g*12btl

UPC: 078895761566
1-10038
LKK SOY BEAN SAUCE (8.5oz)
240g*12jar

UPC: 078895143072
1-10039
LKK SOYBEAN SAUCE (2lb 3oz)
1kg*6jar

UPC: 078895143065
1-10088
LKK SWEET BEAN SAUCE (13.4oz)
380g*12jar

UPC: 078895149418
1-10013
LKK BLACK BEAN GARLIC SAUCE (8oz)
226g*12jar

UPC: 078895760019
1-100381
LKK SPICY SOYBEAN SAUCE (8.5oz)
240g*12jar

UPC: 078895148749
1-10106
LKK SOYBEAN PASTE (4lb 6oz)
2kg*6

UPC:
1-41010
KC GROUND BEAN SAUCE (5lb)
2.268kg*6can

UPC: 078895125566
1-10014
LKK BLACK BEAN GARLIC SAUCE (13oz)
368g*12jar

UPC: 078895760026
1-100382
LKK SPICY SOYBEAN SAUCE (28oz)
800g*6jar

UPC: 078895153057
1-10061
LKK SPICY BEAN SAUCE (8oz)
226g*12jar

UPC: 078895610000
1-10041
LKK KOREAN BBQ SAUCE (13oz)
370g*12jar

UPC: 078895129816
1-10037
LKK GROUND BEAN SAUCE (13oz)
368g*12jar

UPC: 078895720570
1-100391
LKK SOYBEAN SAUCE (28oz)
800g*6jar

UPC: 078895147681
1-10081
LKK SICHUAN BROAD BEAN SAUCE (13oz)
350g*12jar

UPC: 078895147186
1-100100
LKK KOREAN BULGOGI MARINADE (13oz)
370g*12jar

UPC: 078895155068